Kotłownia - PROTERM

Modernizacja własnej kotłowni

POLIKLINIKA

Zakład Radioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy

PKP

Dworzec Kolejowy PKP Bydgoszcz Główna

ZTPOK

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

Węzeł Cieplny - Budynek Użyteczności Publicznej
Osiedlowa Kotłownia Gazowa
Instalacja Podłogowa Sali Gimnastycznej
Ogrzewanie Płyty Boiska
Projekt 6
Projekt 5
Projekt 4

Opis projekt 4

Projekt 3 - Kotłownia gazowa
Projekt 2 - Kotłownia Na Bazie Kolektorów I Kotła Opalanego Peletem
Projekt 1 - Przydomowa oczyszczalnia ścieków