Produkcja ciepłej wody użytkowej

 

Woman washing utensils in the kitchen

Kolektory słoneczne vs Powietrzna pompa ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.).

Każdy słyszał o kolektorach słonecznych. O tym, że w sezonie letnim podgrzanie wody odbywa się znikomym kosztem i że inwestycja ma stosunkowo krótki okres zwrotu (zależny od ilości użytkowników). Zgoda tak rzeczywiście jest a ilość pracujących instalacji robi wrażenie.

Nie należy jednak zapominać o istotnych faktach, które mają wpływ zarówno na okres zwrotu inwestycji jak i na sprawność instalacji. Podstawowym elementem przy podgrzaniu wody w systemie solarnym jest oczywiście energia słoneczna. Najbardziej pożądane jest nasłonecznienie bezpośrednie (zwłaszcza dla kolektorów płytowych), ale wystarczy również rozproszone, występujące również w pochmurne dni.

Z tym ostatnim najlepiej radzą sobie kolektory próżniowe, które z racji swojej budowy pozyskują najwięcej energii przy niekorzystnych warunkach pogodowych. W obu przypadkach jednak montaż związany jest najczęściej z ingerencją w połać dachu, na którym z reguły instalowane są panele.

Jeśli dodamy do tego koszty montażu, które dla każdego elementu wynoszą średnio około 500-800 PLN to z łatwością wyliczymy, że finalnie za instalację dwóch płyt i podgrzewacza z grupą pompową wraz z uruchomieniem zapłacimy od 1500,00 – 2400,00PLN. W systemie kolektorów z rurami próżniowymi stosowana obecnie technologia „heatpipe” zabezpiecza naszą instalację przed przegrzaniem w gorące letnie dni. W przypadku kolektorów płaskich w sytuacji nieustannego przyrostu temperatury musimy „zdjąć” energię z bufora c.w.u. i przekazać do otoczenia (poprzez np. grzejnik zamontowany tylko i wyłącznie w tym celu) lub poprzez wymiennik typu JAD do basenu lub innego zbiornika wodnego. Nie zastosowanie środków bezpieczeństwa wiąże się z kosztami serwisu z wymianą płynu solarnego włącznie. Znane są liczne przypadki powstawania „zatorów” na skutek bliżej nieokreślonej krystalizacji glikolu w warunkach długotrwale utrzymującej się wysokiej temperatury czynnika grzewczego. Nagły przyrost temperatury należy uwzględnić już na etapie projektowania wszystkich instalacji. Wszystkie kolektory słoneczne idealnie nadają się do współpracy z każdym podstawowym źródłem ciepła tj. zarówno z kotłem stałopalnym jak i gazowym a także z pompą ciepła (zwłaszcza powietrzną). Kolektory płaskie najlepiej sprawdzą się we współpracy z kotłami stałopalnymi z uwagi na to, że i tak w okresie zimowym kocioł pracuje w trybie ciągłym ogrzewając budynek. Stosuje się wówczas bufor kombinowany o większej pojemności, który w okresie letnim będzie w stanie bezpiecznie odebrać nadwyżkę mocy generowaną z kolektorów słonecznych a w razie potrzeby wspomóc również instalację centralnego ogrzewania. W naszych warunkach geograficznych jest to jednak jeszcze mało efektywne.

Rural lady boiling water outdoor

Kolektory próżniowe świetnie komponują się z instalacjami nastawionymi na oszczędność energii.

A jaka jest wydajność obu wersji w okresie przejściowym tj. w okresie gdzie nasłonecznienie jest znikome lub zerowe? Odpowiedz jest prosta. Urządzenia nie pracują i niestety czasami wręcz szkodzą. Znanych jest wiele przypadków gdzie w instalacjach z kolektorami płytowymi nie zastosowano zabezpieczeń ograniczających „wyciąganie ciepła” z bufora na zewnątrz do otoczenia. Są to jednak sporadyczne przypadki.

Problem wilgoci, przegrzanych pomieszczeń, wentylacji mechanicznej, produkcji c.w.u. a także własnego komfortu rozwiążesz stosując jedno urządzenie!

Rozwiązaniem będzie montaż pompy ciepła do produkcji c.w.u. z zintegrowanym zasobnikiem wody oraz wbudowaną wężownicą do podłączenia dodatkowego źródła ciepła. Gabaryty urządzenia zbliżone są do bufora solarnego (wys. 1800 mm, szer. 660mm, dł. 740mm) i nie wymagają dodatkowych elementów jak w przypadku płyt kolektora solarnego. Nie ma też warunku nasłonecznienia do produkcji c.w.u. Jedynym warunkiem jest odpowiednia temperatura powietrza, z którego odzyskiwana jest energia zawarta w parze wodnej. W naszej ofercie znajdą Państwo pompy serii VITOCAL przystosowane do pracy w kilku wariantach poboru powietrza.

Urządzenie podgrzeje wodę (250-300l) do temperatury 60-65 st. C bez użycia grzałki (z reguły 1,5kW), która załączy się tylko w sytuacji zbyt niskiej temperatury pobieranego powietrza.
Urządzenie pracuje efektywnie przy temperaturze zewnętrznej do -5st.C (Vitocal 060A) Grzałkę taką możemy mechanicznie rozłączyć zabezpieczając się w ten sposób przed dodatkowym zużyciem energii. Urządzenie pobiera powietrze zarówno z pomieszczenia, w którym się znajduje lub z zewnątrz. Jedynym warunkiem w opcji poboru powietrza z pomieszczenia jest jego powierzchnia minimalna 20m2 i wysokość pomieszczenia min. 2m. Urządzenie wymusza ruch powietrza, równocześnie je osuszając. Jeśli więc borykasz się z problemem zawilgoconych pomieszczeń (piwnicy, garażu) lub nieustannie przegrzewanym( w sytuacji dużych powierzchni przeszklonych z orientacją na południe lub nieustannie nagrzanego poddasza), urządzenie w obu przypadkach idealnie nadaje się do zastosowania. Rewelacyjnie urządzenia sprawdzą się również w małych zakładach produkcyjnych, w których w procesie technologicznym wytwarzane jest ciepło a pomieszczenia wymagają dodatkowego schładzania. W takim przypadku dedykowany byłby model Vitocal 161-A Praca pompy ciepła w trybie poboru powietrza z pomieszczenia, w którym się znajduje lub z pomieszczeń przyległych wymusza również mechaniczny ruch powietrza, jaki powstaje na skutek różnicy ciśnień. Zapewniamy sobie w ten sposób napływ świeżego powietrza i jego nieustanną wymianę.

Wybór właściwego rozwiązania należny do klienta. W pewnych warunkach jest wręcz jedynym możliwym i nie należy traktować powyższych rozważań jako ocenę, który wariant jest najlepszy. Ceny poszczególnych urządzeń przedstawia poniższa tabela.

Pompy ciepła VITOCAL do podgrzewu wody użytkowej prod. Viessmann Zestawy solarne VITOSOL do podgrzewu wody użytkowej prod. Viessmann.

[phone]Tabela porównawcza zestawów do podgrzewu wody użytkowej »[/phone] [notphone]

Pompy ciepła VITOCAL do podgrzewu wody użytkowej prod. Viessmann Zestawy solarne VITOSOL do podgrzewu wody użytkowej prod. Viessmann
Lp Nazwa urządzenia Rodzaj pracy Cena netto Nazwa urządzenia Rodzaj kolektora Cena netto
1 Pompa Ciepła powietrze/woda do podgrzewu wody użytkowej typ Vitocal 060-A Praca na powietrzu obiegowym 8031,00zł Zestaw solarny do podgrzewu wody użytkowej VITOSOL 200-F z zasobnikiem biwalentnym o poj. 250l (pow. łączna absorbera brutto 4,36m2)SK03488 Płaski 8335,00zł
2 Pompa Ciepła powietrze/woda do podgrzewu wody użytkowej typ Vitocal 060-A Praca na powietrzu zewnętrznym 8199,00zł Zestaw solarny do podgrzewu wody użytkowej VITOSOL 200-F z zasobnikiem biwalentnym o poj. 300l (pow. łączna absorbera brutto 5,02m2)SK05269 Płaski 11995,00zł
3 Pompa Ciepła powietrze/woda do podgrzewu wody użytkowej typ Vitocal 060-A z wbudowaną wężownicą Praca na powietrzu obiegowym 8737,00zł Zestaw solarny do podgrzewu wody użytkowej VITOSOL 200-T z zasobnikiem biwalentnym o poj. 300l (pow. łączna absorbera brutto 4,62m2)SK05254 Próżniowy 18354,00zł
4 Pompa Ciepła powietrze/woda do podgrzewu wody użytkowej typ Vitocal 060-A z wbudowaną wężownicą Praca na powietrzu zewnętrznym 8905,00zł      
5 Pompa Ciepła powietrze/woda do podgrzewu wody użytkowej typ Vitocal 161-A Powietrze wewnętrzne / wywiewne 8990,00zł      
6 Pompa Ciepła powietrze/woda do podgrzewu wody użytkowej typ Vitocal 161-A z wężownicą solarną Powietrze wewnętrzne / wywiewne 9883,00zł      

[/notphone]

Dane źródłowe wyceny:
Viessmann cennik instalatora 08/2015

Scroll to top