Instalacje wod-kan

instalacje wod kan

Ogólnie możemy stwierdzić, że instalacje wodno-kanalizacyjne to system powiązanych z sobą elementów, które służą do zaopatrywania w wodę budynki, a także odprowadzenia z nich ścieków. Dobrze wykonana instalacja  wod.-kan. ma być tak samo niezawodna w doprowadzaniu wody, jak i w odbiorze ścieków. Do głównych elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej należy zaliczyć: przewody wodociągowe -rury, przewody kanalizacyjne, kanały i studzienki, zbiorniki na wodę, urządzenia sanitarno – higieniczne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat wykonywanych przez nas usług, szukasz firmy, która profesjonalnie wykona instalacje wody użytkowej i instalację kanalizacji – koniecznie skontaktuj się z nami! Zapraszamy!

SZUKASZ INSTALATORA INSTALACJI WOD-KAN?

NAPISZ DO NAS LUB ZADZWOŃ +52 376 83 80

KONTAKT

JAKIE USŁUGI WYKONUJEMY W PROTERM?

INSTALACJE WODY UŻYTKOWEJ

Instalacja wody użytkowej – zwana inaczej instalacją wodociągową to nic innego jak system, który zaopatruje budynek w ciepłą oraz zimną wodę użytkową. Instalacje prowadzone są wewnątrz oraz poza budynkiem. Ogólnie możemy powiedzieć, że jest to system rur, armatury oraz urządzeń, który umożliwia doprowadzenie wody do budynków oraz jej wykorzystanie do celów użytkowych, takich jak mycie, kąpiel czy gotowanie. Instalacja wody użytkowej składa się z kilku elementów, takich jak: przewody wodociągowe – rury, zawory i armatura, zbiorniki na wodę oraz urządzenia sanitarno – higieniczne.

 

INSTALACJE KANALIZACYJNE

Zgodnie z definicją instalacji kanalizacyjnej zamieszczonej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 3.11 – „Instalacja kanalizacyjna to układ przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodów z przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakończenie na wlotach poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek umieszczonych na zewnątrz budynku".

Ogólnie możemy powiedzieć, że jest to system rur, kanałów, studzienek i innych elementów, które służą do odprowadzania ścieków z budynku i transportu ich do oczyszczalni lub systemu kanalizacyjnego. Do podstawowych elementów instalacji kanalizacyjnej zalicza się: przewody kanalizacyjne, kanały i studzienki, systemy przepompowni oraz urządzenia sanitarne.

Scroll to top