Kanalizacja
04

Nieodzownym elementem ogólnie przyjętych instalacji sanitarnych jest kanalizacja. Wydawałoby się, że system, który znany jest od czasów starożytnych w obecnych czasach nie ewoluuje. Wręcz przeciwnie, systemy kanalizacyjne zmieniają się, tak samo jak technika grzewcza, gazowa, czy też odnawialne źródła energii.

 

    Nowoczesna budowa począwszy od wielkich przedsięwzięć przemysłowych, poprzez obiekty użyteczności publicznej i budynki mieszkaniowe wielorodzinne, skoczywszy na małych inwestycjach budownictwa jednorodzinnego, nie może istnieć bez przemyślanego, funkcjonalnego, ekonomicznego systemu kanalizacyjnego.

    Firma nasza, aby sprostać tym oczekiwaniom tak różnorodnego klienta proponuje wiele nowych rozwiązań kanalizacyjnych zarówno w systemie sanitarnym, jaki i deszczowym.

    Pomagamy w zaprojektowaniu sytemu kanalizacji dla obiektów małogabarytowych (budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie budynki biurowo-administracyjne).

    Zbudowanie nowoczesnego, ekonomicznego sytemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy w zaprojektowaniu, ale również zastosowania odpowiednich rozwiązań i materiałów.

Właśnie firma PROTERM oferuje swoim klientom materiały i urządzenia takie jak:

 • rury kanalizacyjne odpowiednie klasy wytrzymałościowej (PVC, żeliwne)
 • rury kanalizacyjne niskoszumowe
 • system kanalizacji deszczowej podciśnieniowej
 • rury drenarskie
 • studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i betonowe
 • elementy żeliwne (włazy, wpusty)
 • skrzynki rozsączające do odprowadzania wód deszczowych
 • odwonienie liniowe o różnej klasie obciążenia
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • przydomowe przepompownie ścieków
 • separatory tłuszczu i oleju

    Na potwierdzenie wysokiego doświadczenia w sprzedaży i montażu wyżej wspomnianych systemów świadczą odbyte przez naszą kadrę szkolenia teoretyczne i praktyczne przygotowane przez producentów materiałów oraz zdobyte certyfikaty i dyplomy uznania a przede wszystkim referencje od naszych Klientów.

Scroll to top